Afspraak maken

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Ontslagvergoeding berekenen

De ontslagvergoeding, vormt voor zowel u als werkgever alsmede voor u als werknemer een belangrijk onderdeel welke in de toeloop naar de beëindiging van de arbeidsovereenkomst centraal staat. Zo wenst u als werkgever niet te veel te betalen, alsmede wenst u als werknemer niet te weinig te ontvangen. Het is dan ook van belang om advies in te winnen, zodat u een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden ten aanzien van de ontslagvergoeding.

De wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is van belang in het kader van de benaming van de vergoeding. Normaliter wordt er in de vaststellingsovereenkomst gesproken over een zogenoemde beëindigingsvergoeding. Let u er als werkgever wel op dat eveneens wordt benoemd dat genoemde vergoeding dient te worden opgevat als een vergoeding welke eveneens de transitievergoeding omvat?

Beëindiging via de kantonrechter of het UWV In de ontslagprocedure via het UWV, dan wel de ontbinding via de kantonrechter, wordt veelal gesproken over transitievergoeding. Dit houdt verband met het gegeven dat in dergelijke beëindigingsprocedures -indien aan de voorwaarden wordt voldaan - gesproken kan worden van een recht op transitievergoeding, welk recht volgt uit artikel 7:673 BW.

Bel ons direct
Plan afspraak in

Bereken ontslagvergoeding

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Eerste online consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
085-0770030 info@ontslagtoets.nl

Transitievergoeding

In artikel 7:673 e.v. BW is de regeling opgenomen ten aanzien van de transitievergoeding.

Wist u dat een ontslag op staande voet niet automatisch in de weg staat aan het verschuldigd zijn van de transitievergoeding? Een ontslag op staande voet vereist een zogenoemde dringende reden. Een zogenoemde dringende reden is niet onlosmakelijk verbonden aan de (ernstige) verwijtbaarheid van de werknemer. De Hoge Raad overweegt in haar arrest d.d. 30 maart jl. ten aanzien van de transitievergoeding dat bij een ontslag op staande voet, het verschuldigd zijn van een transitievergoedig niet automatisch is uitgesloten. Wij wisselen graag met u van gedachten over uw rechtspositie in dergelijke situaties.

Meer over de transitievergoeding

Kantonrechtersformule

Hoewel de kantonrechtersformule sinds 1 juli 2015 officieel niet meer bestaat, is er door de kantonrechter in Amsterdam in zijn uitspraak van 29 januari 2016 teruggegrepen naar de kantonrechtersformule als leidraad bij het vaststellen van een billijke vergoeding. Vervolgens heeft de Hoge Raad op 30 juni 2017 duidelijkheid gegeven over de vraag hoe de billijke vergoeding dient te worden vastgesteld en lijkt derhalve (definitief) afscheid te zijn genomen van de kantonrechtersformule.

Meer over de kantonrechtersformule

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

8,2

Op een dag word je geconfronteerd met een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en niet wil meewerken aan de re-integratie. Als bedrijf hebben wij daar niet eerder mee te maken gehad en het is dan fijn om te worden bijgestaan door een specialist die onze zorg uit handen neemt.

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - André Bijl

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 085-0770030
Plan online uw afspraak in