Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Hoe bereken je de ontslagvergoeding?

Bij ontslag zal de werkgever een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter willen vermijden. Als de werkgever niet naar het UWV of de kantonrechter stapt bij ontslag, wordt het ontslag onderling geregeld met behulp van bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst. Echter, er is bij het onderling regelen van de (beëindigings)vergoeding(en) een kans dat het uitgekeerde bedrag velen malen lager is dan waar de werknemer bij een beëindiging via het UWV of de kantonrechter recht op heeft. Vandaar dat Ontslagtoets u helpt bij het berekenen van de ontslagvergoeding waar u, als werknemer, recht op heeft.

Bereken ontslagvergoeding

Een hogere ontslagvergoeding is vaak mogelijk!

Maar hoe bereken je de ontslagvergoeding? De ontslagvergoeding wordt berekend door het bruto maandinkomen en de duur van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeldberekening 1

Ontslagvergoeding berekenen 2016 Een werknemer is in dienst van 5 januari 1996 tot 7 september 2016. Het bruto maandsalaris is €3.580. Elk dienstjaar ontvangt hij een derde van het maandsalaris. De berekening is als volgt:
  • 20 jaar * (1/3 * €3.580) = € 23.866,67
  • 8 maanden/12 * (1/3 * €3.580) = € 795,55
  • 2 dagen/365 * (1/3 * €3.580) = € 6,54
Dit komt neer op een totaal van: €24.668,69

Voorbeeldberekening 2

Ontslagvergoeding berekenen 2017 Een werknemer is in dienst van 9 januari 2015 tot 4 april 2017. Het bruto maandsalaris is €2.325,- Elk dienstjaar ontvangt hij een derde van het maandsalaris. De berekening is als volgt:
  • 2 jaar * (1/3 * €2.325) = € 1.550
  • 2 maanden/12 * (1/3 * €2.325) = € 129,17
  • 26 dagen/365 * (1/3 * €2.325) = € 55,21
Dit komt neer op een totaal van: € 1.734,38

Eerste consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets.nl

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

8,2

Op een dag word je geconfronteerd met een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en niet wil meewerken aan de re-integratie. Als bedrijf hebben wij daar niet eerder mee te maken gehad en het is dan fijn om te worden bijgestaan door een specialist die onze zorg uit handen neemt.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding vormt zowel voor de werkgever als voor de werknemer een belangrijk onderdeel bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zo wenst u als werkgever niet te veel te betalen en als werknemer niet te weinig te ontvangen. Bij het onderling regelen van de vergoeding bestaat er namelijk de kans dat het uitgekeerde bedrag velen malen lager, of te hoog is. Het is dan ook van belang om advies in te winnen, zodat u een goed overzicht krijgt van de ontslagvergoeding mogelijkheden. In de Ontslagtoetsberekeningstool kunt u de ontslagvergoeding tot op de dag nauwkeurig berekenen. Zo kunt u ook de ontslagvergoeding van een volledig jaar, bijvoorbeeld 2016 of 2017 berekenen. De ontslagvergoeding is een derde van het maandsalaris per dienstjaar en bedraagt in het jaar 2021 maximaal €84.000 bruto, tenzij het jaarsalaris hoger is. In dat geval bedraagt de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. De wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is van belang voor de ontslagvergoeding. Normaliter wordt er in de vaststellingsovereenkomst gesproken over een zogenoemde beëindigingsvergoeding. Let u er als werkgever wel op dat wordt benoemd dat genoemde vergoeding dient te worden opgevat als een vergoeding welke eveneens de transitievergoeding omvat?

Beëindiging via de kantonrechter of het UWV

In de ontslagprocedure via het UWV of kantonrechter wordt veelal gesproken over transitievergoeding. Dit houdt verband met het gegeven dat in dergelijke beëindigingsprocedures -indien aan de voorwaarden wordt voldaan - gesproken kan worden van een recht op transitievergoeding, welk recht volgt uit artikel 7:673 BW. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van ontslagvergoeding? Neem contact op met één van onze ontslagspecialisten en plan een afspraak in.
Bel ons direct
Plan afspraak in

Transitievergoeding

Met de komst van de Wet werk en zekerheid, is de transitievergoeding geïntroduceerd in artikel 7:673 BW. Naar aanleiding van de wetswijzigingen per 1 januari 2020 bent u als werkgever vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst door u als werkgever wordt opgezegd, dan wel is ontbonden of na een einde van rechtswege door u als werkgever niet is verlengd.
Meer over de transitievergoeding

Kantonrechtersformule

Hoewel de kantonrechtersformule sinds 1 juli 2015 officieel niet meer bestaat, is er door de kantonrechter in Amsterdam in zijn uitspraak van 29 januari 2016 teruggegrepen naar de kantonrechtersformule als leidraad bij het vaststellen van een billijke vergoeding. Vervolgens heeft de Hoge Raad op 30 juni 2017 duidelijkheid gegeven over de vraag hoe de billijke vergoeding dient te worden vastgesteld en lijkt derhalve (definitief) afscheid te zijn genomen van de kantonrechtersformule.
Meer over de kantonrechtersformule
Ontslagvergoeding berekenen - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in