Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Kantonrechtersformule

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid diende de kantonrechtersformule als berekening voor de ontslagvergoeding bij ontslag via de kantonrechter. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid zijn de transitie- en billijke vergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever uitkeert aan de werknemer bij een ontslag, er is een formule om deze te berekenen. Deze formule is gebaseerd op het aantal dienstjaren bij de werkgever en het salaris. De billijke, of aanvullende, vergoeding kan worden uitgekeerd wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter bepaalt of deze wordt uitgekeerd.

Voorbeeldberekening

Een werknemer is 44 jaar en heeft sinds zijn 30e levensjaar bij zijn huidige werkgever als commercieel werkgever gewerkt. Zijn bruto maandsalaris betreft €3.000,-. Bij ontslag met wederzijds goedvinden ontvangt de werknemer de kantonrechtersformule.
Factor A: het aantal gewogen dienstjaren
Gewerkt tussen 30 en 34 jaar: 5 x 0,5 = 2,5
Gewerkt tussen 35 en 44 jaar: 10 x 1 = 10
Het totaal aantal gewogen dienstjaren is 12,5.

Factor B: de maandelijkse beloning

  • Brutosalaris per maand = €3.000,-
  • Vakantietoeslag: 8% x €3.000,- = €240,-
  • Dertiende maand: (1/12) x €3.000 = €250,-

  • Het totaal aan maandelijkse beloning inclusief pro rata vakantiegeld en dertiende maand is €3.490,- bruto.

Factor C: de correctiefactor

De werkgever en werknemer spreken een correctiefactor van 1 af.
A x B x C = 12,5 x €3.490 x 1 = €43.625,-

Is de rol van de kantonrechtersformule uitgespeeld? Hoewel de kantonrechtersformule sinds 1 juli 2015 officieel niet meer bestaat, is er door een kantonrechter bij de rechtbank te Amsterdam in zijn uitspraak van 29 januari 2016 teruggegrepen naar de kantonrechtersformule als leidraad bij het vaststellen van een billijke vergoeding. De Hoge Raad heeft echter in haar arrest van 30 juni 2017 handvaten gegeven om een billijke vergoeding vast te stellen. Er lijkt hiermee definitief afscheid te zijn genomen van de kantonrechtersformule.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets-pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

8,2

Op een dag word je geconfronteerd met een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en niet wil meewerken aan de re-integratie. Als bedrijf hebben wij daar niet eerder mee te maken gehad en het is dan fijn om te worden bijgestaan door een specialist die onze zorg uit handen neemt.

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - André Bijl

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 085-0770030
Plan online uw afspraak in