Afspraak maken

[gravityform id="5" title="false" description="false" ajax="true"]

Kantonrechtersformule

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid diende de kantonrechtersformule als berekening voor de ontslagvergoeding bij ontslag via de kantonrechter. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid zijn de transitie- en billijke vergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever uitkeert aan de werknemer bij een ontslag, er is een formule om deze te berekenen. Deze formule is gebaseerd op het aantal dienstjaren bij de werkgever en het salaris. De billijke, of aanvullende, vergoeding kan worden uitgekeerd wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter bepaalt of deze wordt uitgekeerd.

Voorbeeldberekening

Een werknemer is 44 jaar en heeft sinds zijn 30e levensjaar bij zijn huidige werkgever als commercieel werkgever gewerkt. Zijn bruto maandsalaris betreft €3.000,-. Bij ontslag met wederzijds goedvinden ontvangt de werknemer de kantonrechtersformule.
Factor A: het aantal gewogen dienstjaren
Gewerkt tussen 30 en 34 jaar: 5 x 0,5 = 2,5
Gewerkt tussen 35 en 44 jaar: 10 x 1 = 10
Het totaal aantal gewogen dienstjaren is 12,5.

Factor B: de maandelijkse beloning

  • Brutosalaris per maand = €3.000,-
  • Vakantietoeslag: 8% x €3.000,- = €240,-
  • Dertiende maand: (1/12) x €3.000 = €250,-

  • Het totaal aan maandelijkse beloning inclusief pro rata vakantiegeld en dertiende maand is €3.490,- bruto.

Factor C: de correctiefactor

De werkgever en werknemer spreken een correctiefactor van 1 af.
A x B x C = 12,5 x €3.490 x 1 = €43.625,-

Is de rol van de kantonrechtersformule uitgespeeld? Hoewel de kantonrechtersformule sinds 1 juli 2015 officieel niet meer bestaat, is er door een kantonrechter bij de rechtbank te Amsterdam in zijn uitspraak van 29 januari 2016 teruggegrepen naar de kantonrechtersformule als leidraad bij het vaststellen van een billijke vergoeding. De Hoge Raad heeft echter in haar arrest van 30 juni 2017 handvaten gegeven om een billijke vergoeding vast te stellen. Er lijkt hiermee definitief afscheid te zijn genomen van de kantonrechtersformule.

Bel ons direct
Plan afspraak in
[side-element]
Ontslagtoets-pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in