Afspraak maken

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Kantonrechtersformule

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, hanteerde de kantonrechter voor de berekening van de ontslagvergoeding de zogenoemde kantonrechtersformule.

Berekening kantonrechtersformule De kantonrechtersformule behelst A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor).

De uitkomst van deze vermenigvuldiging bepaalde in feite de hoogte van de ontslagvergoeding. Het aantal gewogen dienstjaren is niet gelijk aan het aantal werkelijke dienstjaren. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, krijgen dienstjaren een lichtere of zwaardere weging. Zo gold tot de 35-jarige leeftijd een wegingsfactor van 0,5 voor een werkelijk dienstjaar, voor de leeftijd tussen de 35 en 45 jaar voor 1, tussen de 45 en 55 jaar voor 1,5 en boven de 55 jaar voor 2.

De maandelijkse beloning is gelijk aan de maandelijkse bruto beloning van de werknemer. Het gaat dan om het vaste bruto maandinkomen inclusief vakantietoeslag alsmede een eventuele dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste (ploegen)toeslag. De correctiefactor fungeerde als hefboom ter compensatie, namelijk indien een ontslagsituatie meer aan de werkgever te wijten is, werd de correctiefactor hoger.

Is de rol van de kantonrechtersformule uitgespeeld? Met de komst van de Wet werk en zekerheid, is in beginsel afscheid genomen van de kantonrechtersformule. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 30 juni 2017 handvaten gegeven om de billijke vergoeding vast te stellen en er lijkt dan ook definitief afscheid te zijn genomen van de kantonrechtersformule.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets-pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

8,2

Op een dag word je geconfronteerd met een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en niet wil meewerken aan de re-integratie. Als bedrijf hebben wij daar niet eerder mee te maken gehad en het is dan fijn om te worden bijgestaan door een specialist die onze zorg uit handen neemt.

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - André Bijl

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 085-0770030
Plan online uw afspraak in