Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, heeft u als werknemer de mogelijkheid om deze overeenkomst binnen de bedenktermijn van 14 dagen te ontbinden. Het is daarbij van belang om niet enkel de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst als maatstaf aan te houden.

Immers, zo is reeds jurisprudentie tot stand gekomen over de vraag wanneer deze bedenktermijn nu precies gaat lopen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat partijen per e-mail reeds overeenstemming bereiken over de inhoud van de nog op te stellen vaststellingsovereenkomst. De wet noemt dat de bedenktermijn gaat lopen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Daarnaast benoemt de wet dat de overeenkomst schriftelijk dient te worden aangegaan.

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant benoemt in zijn uitspraak d.d. 15 februari 2017 dat het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW niet zover gaat dat de bedenktijd pas gaat lopen na ondertekening door partijen van de beëindigingsovereenkomst. Een zo vergaande afwijking van het reguliere contractenrecht en het systeem van aanbod en aanvaarding zou, zo de wetgever dat heeft bedoeld, in de wet of in ieder geval in de wetsgeschiedenis zijn genoemd. Aan het schriftelijkheidsvereiste ligt ten grondslag “dat in het vereiste van geschrift een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen” (Hoge Raad 28 maart 2008, JIN 2008/288). Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat met mededelingen per Whats-App en met akkoordverklaringen per e-mail voldaan kan worden aan het schriftelijkheidsvereiste.

Het is dus van belang om in de correspondentie zorgvuldig te reageren op eventuele voorstellen die tussen partijen rouleren. Mocht u vragen hebben of wilt u graag advies ontvangen, neem dan contact op met Ontslagtoets. Wij helpen u!

Indien u als werknemer reeds een vaststellingsovereenkomst heeft ontbonden, kunt u niet nogmaals een beroep doen op de bedenktermijn indien partijen binnen 6 maanden na een ontbinding opnieuw een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - André Bijl

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in