Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Ontslagrecht

Een ontslag komt u als werkgever of als werknemer nooit gelegen. Toch dient u de wet- en regelgeving ten aanzien van ontslag in acht te nemen. Veel bepalingen zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, maar ook in regelingen als de Ontslagregeling. Bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) bevatten nadere bepalingen die nageleefd dienen te worden. Het is belangrijk om te weten dat de werknemer altijd de gelegenheid heeft verweer te voeren in een procedure ten aanzien van het ontslag. De kantonrechter of het UWV zal de ontslagaanvraag ofwel ontbindingsverzoek tezamen met het ingebrachte verweer toetsen alsmede daarover vervolgens een oordeel vellen. Hieronder zal kort worden ingegaan wanneer en op welke wijze de arbeidsovereenkomst kan eindigen. Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
pijl-ontslagtoets

We helpen u graag door hetproces heen!

Eerste consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets

De belangrijkste ontslagregels

  • Proeftijd Ontslag in de proeftijd is een belangrijke ontslagregel. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder reden de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen. Let erop dat er geen misbruik mag worden gemaakt van deze bevoegdheid. Artikel 3:13 BW benoemt namelijk dat bij misbruik van een aan u toekomende bevoegdheid, geen beroep kan worden gedaan op in dit geval de proeftijd.
  • Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst op de afgesproken tijd eindigt. Controleer of de aanzegging, een aankondiging van de werkgever over het wel of niet verlengen van het tijdelijke arbeidscontract, in uw situatie is vereist.
  • Wederzijds goedvinden Indien werkgever en werknemer akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit ook beiden wensen, is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Let u er als werknemer onder andere wel op dat het initiatief uitgaat van uw werkgever? Zo voorkomt u problemen met het verkrijgen van een uitkering.
  • Ontslag op staande voet Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct. Dit is het geval wanneer zich een dringende reden heeft voorgedaan. De arbeidsovereenkomst wordt eenzijdig beëindigd zonder dat er een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
  • Opzegging – De UWV-procedure Beide partijen kunnen de arbeidsovereenkomst door middel van opzegging beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is volgens de wet de instemming van de werknemer vereist. Wanneer deze instemming ontbreekt en het ontslag bijvoorbeeld bedrijfseconomische of organisatorische redenen heeft, dient toestemming aan het UWV te worden gevraagd.
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter Voor overige situaties is zowel de werknemer als de werkgever bevoegd om de kantonrechter te benaderen. Op deze manier kan verzocht worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden op een door de kantonrechter te bepalen datum.
Bel ons direct
Plan afspraak in

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

Advocaten-ontslagtoets Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in