Afspraak maken

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ

Ontslagrecht

Een ontslag, komt u als werkgever of als werknemer nooit gelegen. Toch bent u gehouden om de regels ten aanzien van ontslag in acht te nemen. Veel bepalingen zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek en aanverwante regelingen als bijvoorbeeld de Ontslagregeling. Verder bevatten bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) nadere bepalingen die in acht dienen te worden genomen.

Belangrijk om te weten is dat de werknemer altijd de gelegenheid heeft verweer te voeren in een procedure ten aanzien van het ontslag. Het door u als werkgever gegeven c.q. verzochte ontslag, wordt - afhankelijk van de ontslaggrond - getoetst door de kantonrechter of het UWV.

Hieronder zal kort worden ingegaan wanneer en op welke wijze de arbeidsovereenkomst kan eindigen.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
pijl-ontslagtoets

We helpen u graag door hetproces heen!

Eerste online consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
085-0770030 info@ontslagtoets

De belangrijkste ontslagregels

  • Proeftijd Ontslag in de proeftijd is een belangrijke ontslagregel. Tijdens de bedongen proeftijd kan ieder der partijen eenzijdig, zonder reden, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen. Let erop dat geen misbruik mag worden gemaakt van deze bevoegdheid, nu artikel 3:13 BW belet dat bij misbruik een beroep kan worden gedaan op de proeftijd.
  • Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, wanneer de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken. Controleer of aanzegging van de (niet-)verlenging in uw situatie is vereist.
  • Wederzijds goedvinden Indien werkgever en werknemer uitdrukkelijk akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit ook beiden wensen, is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden.
  • Ontslag op staande voet Heeft zich een dringende reden voorgedaan, dan kan de arbeidsovereenkomst met directe ingang eenzijdig worden beëindigd zonder dat de opzegtermijn in acht dient te worden genomen.
  • Opzegging – De UWV-procedure Ieder der partijen kan in beginsel de arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is volgens de wet de instemming van de werknemer vereist. Ontbreekt deze instemming en ziet het ontslag op bedrijfseconomische of organisatorische redenen, dan dient aan het UWV om toestemming te worden gevraagd.
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter Zowel de werknemer als de werkgever is voor de overige situaties bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden op een door de kantonrechter te bepalen datum.
Bel ons direct
Plan afspraak in

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

Advocaten-ontslagtoets Advocaten-ontslagtoets

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 085-0770030
Plan online uw afspraak in