Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een per directe opzegging van de arbeidsovereenkomst waar een dringende reden aan verbonden is. Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Het komt vaak voor dat het ontslag op staande voet eerst mondeling wordt gegeven met vervolgens een schriftelijke bevestiging. Verder is er geen tussenkomst van een rechter of van het UWV nodig voor een opslag op staande voet. Bovendien hoeft er geen rekening gehouden te worden met de (wettelijke) opzegtermijn.

In de praktijk vindt veelal ontslag op staande voet plaats van de werknemer die aan u als werkgever een dringende reden daartoe geeft. Echter, de wet biedt aan de werknemer eveneens de mogelijkheid om ontslag op staande voet te nemen indien de werkgever een dringende reden voor het ontslag geeft.

Hieronder zal kort worden ingegaan wanneer en op welke wijze er ontslag op staande voet kan plaatsvinden.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslag op staande voet - pijl-ontslagtoets

We helpen u graag door hetproces heen!

Eerste consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets

Wanneer kan er een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Ontslag op staande voet kan grote (financiële) gevolgen voor de werknemer hebben. De werknemer loopt bijvoorbeeld het risico na het ontslag op staande voet een gefixeerde schadevergoeding te moeten betalen. Een ander belangrijke consequentie van een ontslag op staande voet is dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Immers, de werknemer is verwijtbaar werkloos geworden. Vanwege de gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, is het van belang dat een werkgever aan een aantal strikte voorwaarden voldoet:
  • 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden. Een werkgever kan pas een ontslag op staande voet verlenen als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. Het gaat daarbij om daden, eigenschappen of gedragingen die ten gevolge hebben dat in redelijkheid van de werkgever niet (meer) kan worden verwacht om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hierbij kunt u denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: verduistering, frauduleus handelen, mishandeling, diefstal of een grove belediging. Werkweigering kan ook een reden voor ontslag op staande voet zijn.
  • 2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk dat de werkgever direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedragingen van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet. Het is dus niet de bedoeling dat een werkgever wacht met het besluit door bijvoorbeeld een aantal dagen later pas de werknemer op staande voet te ontslaan. De werkgever mag wel een bepaalde gedraging onderzoeken om te bepalen of er inderdaad aanleiding is voor een ontslag op staande voet.
  • 3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden. De werknemer heeft recht op mededeling van de reden van het ontslag op staande voet. Voor de werkgever is het dan ook van belang om bij het ontslag op staande voet direct duidelijk te maken op grond waarvan dit ontslag op staande voet gegeven wordt. Deze reden mag in een later stadium ook niet meer aangevuld of aangepast worden. Dit zorgt ervoor dat de werknemer de mogelijkheid heeft om zich tegen het ontslag te verweren.

Ontslag op staande voet aanvechten

Het komt wel eens voor dat een werkgever niet aan de voorwaarden voldoet bij het verlenen van ontslag op staande voet aan een werknemer. Een kleine fout door de werkgever kan er al voor zorgen dat u recht heeft op schadevergoeding of uw baan terugkrijgt. Heeft u een vraag over een ontslag op staande voet of wilt u uw eigen situatie voorleggen? Schakel dan zo snel mogelijk onze hulp in.

Bel ons direct
Plan afspraak in

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

Ontslag op staande voet - Advocaten Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in