Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Vaststellingsovereenkomst getekend en daarna ziek

Het zal u maar overkomen. U heeft een vaststellingsovereenkomst ondertekend, naar aanleiding waarvan u vervolgens arbeidsongeschikt raakt. Buiten het feit dat het voor u de nodige praktische problemen met zich meebrengt, wordt u eveneens geconfronteerd met problemen ten aanzien van het verkrijgen van een uitkering.

Arbeidsongeschikt voorafgaand aan de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst Wanneer u arbeidsongeschikt bent, rust er een opzegverbod op uw arbeidsovereenkomst. Indien u desondanks besluit om met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst te sluiten, neemt u daarmee het risico dat het UWV uw eventuele aanvraag om een uitkering weigert. Immers, u heeft afstand gedaan van de verplichting van uw werkgever om gedurende de duur van het opzegverbod uw loon aan u door te betalen. U pleegt dan ook een benadelingshandeling jegens de sociale zekerheidsregelingen van het UWV.

Indien u zich arbeidsgeschikt acht, dan is het raadzaam om de bedrijfsarts u volledig arbeidsgeschikt te laten beoordelen en als zodanig te registreren, naar aanleiding waarvan vervolgens tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan worden overgegaan. Op deze wijze wordt uw eventuele aanspraak op een uitkering zoveel als mogelijk veilig gesteld.

Arbeidsongeschikt na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst Na ondertekening c.q. het bereiken van instemming over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, gaat er voor u als werknemer een wettelijke bedenktermijn lopen van 14 dagen. Gedurende deze bedenktermijn, kunt u de vaststellingsovereenkomst om uw moverende redenen ontbinden. Mocht u in genoemde termijn alsnog arbeidsongeschikt raken, dan kunt u de vaststellingsovereenkomst ontbinden middels een schriftelijke verklaring gericht aan uw werkgever.

Wanneer u als werkgever, dan wel als werknemer zich bevindt in een dergelijke situatie, is het van belang dat de risico’s goed in kaart worden gebracht alsmede de juiste stappen worden genomen. Onze ontslagspecialisten denken hierin graag met u mee.

Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslagtoets - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in