Afspraak maken

Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Gratis intake

Advies arbeidsrecht

‘Ik denk alleen aan jullie wanneer ik een probleem heb.' In de praktijk horen wij met regelmaat de opmerking dat pas aan onze specialisten wordt gedacht, indien er zich een probleem voordoet. Dat is een reactieve houding. Veelal is de financieel meest aantrekkelijke oplossing voor u als ondernemer, dan wel werknemer, om proactief even te sparren met onze specialisten over de te bewandelen weg alsmede de te verwachten uitkomst. Een telefoontje met één van onze specialisten kost u geen geld en kan wellicht de oplossing betekenen in uw zaak. Of het nu gaat om het aangaan en/of beeïndigen van een arbeidsovereenkomst, dan wel het begeleiden bij arbeidsongeschikte werknemers, het is van belang dat in al deze situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Bel ons direct
Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Ontslag advies - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Eerste consult gratis!

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets.nl

Wat valt onder het arbeidsrecht?

‘Het arbeidsrecht vormt de paruplu boven de (soms regenachtige) relatie tussen de werkgever en werknemer.’ De specialisten van ontslagtoets kunnen geen betere samenvatting geven dan de bovengenoemde lijfspreuk. Het rechtsgebied arbeidsrecht ziet op de onderlinge verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Van het maandelijks verstrekken van een salarisspecificatie tot het verstrekken van begeleiding als werkgever en het voldoen aan verplichtingen als werknemer bij disfunctioneren of arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsrecht omvat het allemaal.

Werknemer

De praktijk leert dat door de werknemer (pas) goed naar zijn of haar arbeidsovereenkomst wordt gekeken nadat deze is ondertekend. Bent u gebonden aan het concurrentie-/relatiebeding? Is er een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden? Welke (andere) verplichtingen rusten op mij als werknemer, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid? Wij praten u hier graag over bij!

Werkgever

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van een standaard model arbeidsovereenkomst. Dit, terwijl de functies van de desbetreffende werknemer(s) aanzienlijk kunnen verschillen ten opzichte van de overige werknemer(s). Mag ik nu wel of geen concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Welke randvoorwaarden gelden voor zo’n concurrentiebeding? Wat te doen bij een disfunctionerende werknemer? Het drijven van uw onderneming en daarnaast het voeren van deugdelijk beleid ten aanzien van uw personeel, kan de nodige tijd in beslag nemen. Onze advocaten nemen graag die zorg bij u uit handen.

Arbeidsovereenkomsten

‘Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten.’ Een arbeidsovereenkomst is niet aan enige vorm gebonden. Ook een mondeling aangegane overeenkomst voldoet. Het verdient uiteraard zeer de aanbeveling om de overeenkomst schriftelijk aan te gaan, zodat van meet af aan de wederzijdse verplichtingen voor zowel u als de werknemer helder zijn. Wij denken graag met u mee bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsrecht advies bij ontslagbegeleiding

‘Schoenmaker blijf bij uw leest!’ Het is van belang dat u goed wordt geadviseerd over de arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden in uw specifieke situatie. Zoals een boekhouder of accountant wordt ingeschakeld voor het voeren van een deugdelijke administratie van uw onderneming, zo wordt een advocaat ingeschakeld voor vragen over de juridische aspecten binnen uw onderneming. Het is dan ook van belang dat een passend advies wordt ingewonnen over de door u te bewandelen weg in uw specifieke situatie. Bel ons direct Plan afspraak in

Vaste prijzen

Ontslagadviespakket 1

€ 250,- inclusief BTW
  • Adviesgesprek
  • Opstellen c.q. beoordelen vaststellingsovereenkomst

Ontslagadviespakket 2

€ 605,- inclusief BTW
  • Adviesgesprek
  • Opstellen c.q. beoordelen vaststellingsovereenkomst
  • Het voeren van onderhandelingen met werknemer c.q. werkgever

Ontslagadviespakket 3

€ 1.210,- inclusief BTW
  • Adviesgesprek
  • Opstellen van een ontslagaanvraag of het opstellen én indienen van een verzoekschrift ter beëindiging van het dienstverband voor u als werkgever
  • Ofwel het voeren van verweer voor u als werknemer tegen een (ten onrechte) aangevraagd, gegeven of verzocht ontslag.
Gratis intakegesprek
Bel ons direct

97% Klanttevredenheid

We helpen u graag door het proces heen!

Ontslag advies - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in