Afspraak maken

  • MM slash DD slash JJJJ

Vaststellingsovereenkomst, de start van ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op meerdere wijzen worden beëindigd. Zo eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Let u er als werkgever en werknemer wel op dat een maand voorafgaand aan het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of meer, een aanzegging ten aanzien van de (niet-)verlenging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt? Zo voorkomt u als werkgever een aan werknemer te betalen vergoeding van maximaal 1 maandsalaris. Indien er sprake is van (de mogelijkheid van) een tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dienen dezelfde wegen te worden bewandeld als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de arbeidsovereenkomst op meerdere wijzen worden beëindigd. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat één der partijen aanleiding heeft gegeven tot ontslag op staande voet. In het laatstgenoemde geval, eindigt de arbeidsovereenkomst per omgaande na opzegging daartoe. Voorts kan de werknemer instemmen met de beëindiging door middel van een instemmende verklaring daartoe. In de praktijk komt deze mogelijkheid niet vaak voor, nu de werknemer in dat geval geen aanspraak kan maken op bijvoorbeeld een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. Een beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst, stelt de werknemer wel in staat om een dergelijke uitkering te verkrijgen. In de vaststellingsovereenkomst staan de inhoudelijke afspraken op grond waarvan partijen uit elkaar gaan. Het is daarbij van belang om deze afspraken goed vast te leggen, alsmede dient te worden beoordeeld of de vaststellingsovereenkomst zoals wij dat ook wel noemen, ‘WW-proof’ is. Dit laatste houdt in dat u als werknemer aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de voorwaarden waaronder partijen door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan, resteert (afhankelijk van de opzeggingsgrond) een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV, dan wel de kantonrechter. Bel ons direct Plan afspraak in
Ontslagvergoeding Berekenen
Berekenen
Vaststellingsovereenkomst - Pijl

We helpen u graag door hetproces heen!

Gratis intakegesprek aanvragen

Vrijblijvend inzicht in uw situatie en mogelijkheden

Direct persoonlijk contact?
0183-745340 info@ontslagtoets.nl

Onze klanten aan het woord

8,5

In een onzekere periode, werd door Gerold zekerheid geboden. Ik was verwikkeld in een arbeidsconflict met mijn werkgever en de communicatie verslechterde met de dag. Gerold heeft mijn zorgen uit handen genomen, om uiteindelijk weer een bespreekbare verhouding te creëeren met mijn werkgever. Gerold, bedankt!

8,5

Wij hebben als gevolg van (hevige) concurrentie binnen de markt te maken gekregen met een daling in inkomsten. Zo lang als mogelijk hebben wij geprobeerd om met onze medewerkers de schouders eronder te zetten en te vechten voor onze organisatie, maar uiteindelijk is na overleg met de accountant gebleken dat de organisatie diende te worden gereorganiseerd. Helaas moesten wij afscheid nemen van meerdere werknemers. Met behulp van de specialisten van Ontslagtoets, hebben wij de organisatie kunnen reorganiseren, waarbij eveneens de belangen van de medewerk(st)ers een expliciete plaats innamen bij de vervolgens te bepalen koers. Op deze wijze is een procedure voorkomen en hebben wij op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze medewerk(st)ers.

Ontslagtoets - Gerold Kroon Ontslagtoets - Henk Folkers

Elke werkdag bereikbaar van 8:30 – 21:00 uur Bel ons direct of plan een afspraak in

Bel gratis 0183-745340
Plan online uw afspraak in