Afspraak maken

[gravityform id="5" title="false" description="false"]

Disclaimer en Privacyverklaring Ontslagtoets B.V.

Ontslagtoets B.V. is een initiatief van Bijl & Kroon advocaten. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de website www.bk-advocaten.nl.

De website www.ontslagtoets.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht de via deze website verstrekte informatie onverhoopt onjuist en/of onvolledig zijn, dan is Ontslagtoets B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen van die onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking. Evenmin is Ontslagtoets B.V. aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige informatie, die bereikbaar is via links op onze site en het gebruik van de site in het algemeen.

Ontslagtoets B.V. gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. In de privacyverklaring wordt onder andere beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld via de website www.ontslagtoets.nl, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wanneer u het contactformulier invult op onze website www.ontslagtoets.nl, dan vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Ontslagtoets B.V. verzamelt deze persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, verzoek of klacht. Daarom moeten deze persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verzameling van uw persoonsgegevens, is dat deze gegevensverzameling noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van u en het gerechtvaardigde belang van Ontslagtoets B.V. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, worden deze gesprekken niet opgenomen of opgeslagen. Wij vinden het belangrijk om uw vragen, verzoeken of klachten op een goede manier af te handelen. Nadat wij uw vragen, verzoeken of klachten op een goede manier hebben afgehandeld, verwijderen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde de website van Ontslagtoets B.V. anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Ontslagtoets B.V. te delen.

Cookies Ontslagtoets B.V. bewaart informatie van bezoekers van de website door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Wij bewaren onder andere het door u gebruikte IP-adres. Deze cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te verzamelen en voor het personaliseren van de website. U kunt zelf aangeven welke cookies wel of niet geplaatst mogen worden.

Ontslagtoets B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Ontslagtoets B.V. inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ontslagtoets B.V. heeft hier geen invloed op. Ontslagtoets B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ontslagtoets B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarbij de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.

CrazyEgg houdt bij waar u op klikt op onze website. Hierdoor kunnen wij onze pagina’s optimaliseren, zodat wij de meest relevante informatie tonen op de beste plekken. De cookie die CrazyEgg plaatst is om te kijken of u een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker bent.

(Andere) derden hebben geen toegang tot de door Ontslagtoets B.V. geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Beveiliging Ontslagtoets B.V. heeft goede maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Ontslagtoets B.V. persoonsgegevens verzamelen.

Ontslagtoets B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Wanneer u ons bezoekt via onze website www.ontslagtoets.nl, maakt Ontslagtoets B.V. gebruik van veilige coderingstechnologieën. Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld (en zijn voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Dit komt door gebruik van de SSL-techniek. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zijn. Alleen door Ontslagtoets B.V. gemachtigde medewerkers, hebben toegang tot deze server. Ontslagtoets B.V. heeft verder een goede firewall, zodat uw gegevens ook veilig blijven nadat u deze gegevens aan Ontslagtoets B.V. hebt gegeven.

Ontslagtoets B.V. vindt het ook belangrijk dat haar medewerkers ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed en veilig worden bewaard. Hiervoor hebben wij organisatorische maatregelen getroffen. U kunt hierbij onder andere denken aan het niet onbeheerd laten van de werkplek en het afsluiten van werkruimten na vertrek. Daarnaast mogen de medewerkers van Ontslagtoets B.V. zaaksdocumenten bijvoorbeeld niet op eigen apparaten opslaan.

Twijfelt u of uw gegevens goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@ontslagtoets.nl.

Derden Ontslagtoets B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan of delen met derde partijen, tenzij dat nodig is om de door u gevraagde dienst volgens overeenkomst (en wij uw toestemming daarvoor hebben) te kunnen leveren of wanneer Ontslagtoets B.V. daar wettelijk toe is verplicht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Ontslagtoets B.V. werkt samen met MB – Bedrijfskundig Marketing Advies. MB – Bedrijfskundig Marketing Advies zorgt ervoor dat de website goed functioneert en is verantwoordelijk voor de marketing van de website. Ontslagtoets B.V. heeft er waarborging van haar én uw belangen alsmede het voldoen aan wet- en regelgeving uiteraard een verwerkersovereenkomst gesloten met MB – Bedrijfskundig Marketing Advies.

Uw rechten Ontslagtoets B.V. biedt alle bezoekers van de website en/of klanten de mogelijkheid tot het beëindigen van de gegevensverzameling, het maken van bezwaar tegen de verzameling van uw persoonsgegevens, inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Ontslagtoets B.V. is verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om de persoonsgegeven in een gangbaar formaat te ontvangen van Ontslagtoets B.V. Wij bieden u de mogelijkheid om per e-mail info@ontslagtoets.nl uw verzoek te doen. Stuurt u het verzoek liever per post, dan kunt u het verzoek sturen naar Ontslagtoets B.V., Pfinztalstraat 34 te (4143 JB) Leerdam.

Ontslagtoets B.V. verzoekt u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, zodat wij vast kunnen stellen dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Daarom verzoekt Ontslagtoets B.V. u om van uw kopie identiteitsbewijs, uw fotoafbeelding, de Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer zwart te maken. Na ontvangst van het verzoek, zal Ontslagtoets B.V. zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Ontslagtoets B.V. wijst u erop dat u, bij een klacht over de gegevensverwerking, ook de mogelijkheid heeft om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bel ons direct Plan afspraak in
[side-element]
pijl-ontslagtoets

We helpen u graag door hetproces heen!